Kære besøgende på hjemmesiden,

Velkommen til hjemmesiden for Republikken Kroatiens Ambassade i København.
På disse sider vil man kunne finde mange nyttige informationer om forholdene mellem Republikken Kroatien og Kongeriget Danmark samt Republikken Island, som denne ambassade repræsenterer fra København.

Det er vores ønske at vi på denne måde endnu bedre kan formidle de gode forbindelser mellem Kroatien og vores venskabslande Danmark og Island, især på baggrund af den kendsgerning at disse forbindelser får en særlig dimension og betydning ved Kroatiens indtræden i den euroatlantiske integration.

Vi er vidner til en udvidelse af samarbejdet indenfor politik, erhverv, kultur og videnskab samtidig med at et betydeligt antal turister fra denne del af Europa også bidrager til at højne kvaliteten af vores forhold til Danmark og Island.

På den del af hjemmesiden, som vedrører konsulatsopgaver kan kroatiske borgere og alle som ønsker at rejse til Kroatien finde svar på hyppigt stillede generelle spørgsmål.

Hvis man har brug for yderligere information om Kroatien opfordrer vi venligst alle til at konsultere de relevante links, som findes her på ambassadens hjemmeside.

Vi indbyder også alle til at bruge rubrikken "Spørgsmål og Kommentarer" til at dele meninger, ideer, forslag og spørgsmål med os.


Frane Krnić
Republikken Kroatiens ambassadør