Kroater i Danmark

 

Den kroatiske indvandrergruppe i Danmark er ikke særlig stor men består af ca. 1.000 personer af kroatisk oprindelse, det vil sige personer som er kroatiske statsborgere. Flertallet af kroater er indvandret til Danmark i 60'erne, et mindre antal i 80'erne samt i 90'erne i sidste århundrede (ved den lejlighed var det overvejende kroater fra Bosnien og Hercegovina). Den største gruppe kroater er bosiddende i København og omegn samt i større danske byer som Aarhus og Aalborg - altså i Jylland.

Efter at man på grund af for ringe medlemstilslutning og finansielle problemer i slutningen af 2006 lukkede lokalerne for Det kroatiske Hus "Kralj Tomislav", har der helt frem til begyndelsen af 2012  ikke været organiserede samlinger af kroater fra indvandrerkredse i Danmark. På det tidspunkt etablerede en gruppe entusiaster, med støtte og hjælp fra ambassaden i København, Den kroatiske Kulturforening i Danmark/Hrvatska Kulturna Udruga u Danskoj. Foreningen har sit eget internetside på: www.hkuud.dk (email adresse: hkuud@hkuud.dk).

På grund af at indvandrergruppen er fåtallig, findes der i Danmark ikke en selvstændig kroatisk katolsk mission (HKM), men der afholdes alligevel katolske messer på kroatisk i København; en gang om måneden - hver anden søndag i måneden, med begyndelse kl. 18.00. Disse ledes af HKM fra Malmö. Messerne afholdes i Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4, 1616 København V.