Zagreb, 07 travnja 2020

Alle ikke-nødvendige rejser frarådes – med henblik på kortvarige ophold i Kroatien

I forlængelse af den tidligere anmodning til alle kroatiske statsborgere, der enten midlertidigt eller permanent bor og arbejder i udlandet, anbefales det at de udsætter alle ikke-nødvendige rejser til Republikken Kroatien. Ministeriet for udenrigs- og europæiske anliggender sammen med Hovedkvarteret for civilbeskyttelse i Republikken Kroatien fremhæver vigtigheden af dette.

Vi anbefaler at alle kroatiske statsborgere opholder sig på deres bopæl for at minimere smittespredning så meget som muligt, og derved mindske smitterisikoen blandt ens omgangskreds. Alle ikke-nødvendige rejser frarådes – med henblik på kortvarige ophold i Kroatien.

Vi gør opmærksom på vigtigheden af at alle, der kommer ind i Republikken Kroatien fra andre lande, er bekendte med det obligatoriske karantæneophold i en periode på 14 dage – alternativt skal 14 dage bruges i obligatorisk selvisolering. Det samme vil gøre sig gældende når de vender tilbage til landet hvorfra de kom.

Vi advarer om hyppige ændringer i andre lande, herunder blandt andet regler i forhold til grænsekrydsninger eller flyrejser, der kan enten vanskeliggøre eller umuliggøre at kroatiske statsborgere vender tilbage til det land hvor de arbejder og bor i.