Reykjavik, 17 rujna 2019

Ambassadør Tina Krce afleverede sine akkreditiver til præsidenten for Republikken Island

På Tirsdag, 17. september 2019., afleverede ambassadør Tina Krce sine akkreditiver til Guðni Thorlacius Jóhannesson, præsidenten for Republikken Island.

Efter en varm velkomst til den kroatiske ambassadør diskuterede de under tête-à-tête-mødet de meget gode og venskabelige relationer mellem Republikken Kroatien og Republikken Island og mulighederne for at styrke dem yderligere, især inden for økonomi, turisme, energi og andre områder af gensidig interesse.