Zagreb, 30 svibnja 2020

En hilsen fra minister Grlić Radman i forbindelse med Kroatiens nationaldag

I dag fejrer vi den dag, for tre årtier siden, d. 30. maj 1990, hvor det første demokratisk valgte kroatiske flerpartiparlament blev konstitueret, som i århundrede var både en forsvarer og beskytter af den kroatiske statslovgivning. Denne handling er af kroatiske borgere blevet anerkendt som værende et vendepunkt på vejen mod frihed, demokrati samt statsuafhængighed. Parlamentsmedlemmerne under den første konvokation erklærede det efterfølgende år Republikken Kroatien som værende uafhængig.

Fra maj 1990 til maj 1992 arbejdede det kroatisk diplomati flittigt for at opnå international anerkendelse af vores land, formaliseret med medlemskabet af De Forenede Nationer, og efterfølgende på yderligere anerkendelse samt tilslutningen til både Euro-atlantiske integration og medlemskab af internationale organisationer. Vi har opnået de vigtigste udenrigspolitiske mål, og i år varetager vi formandskabet for EU.

På Kroatiens nationaldag husker vi med både taknemmelighed og med stolthed de kroatiske krigsveteraner og alle andre der har forsvaret Fædrelandet, hvis offer vores fælles fremtid bygger på.

På vegne af Ministeriet for Udenrigs- og europæiske anliggender ønsker jeg alle kroater, og kroatiske borgere i Fædrelandet, såvel som i udlandet, tillykke med d. 30. maj – den kroatiske nationaldag!