Zagreb, 02 lipnja 2020

Meddelelse om vælgerregistrering til det kroatiske parlamentsvalg

Republikken Kroatiens ambassade i København, i henhold til §29. stk. 1 og §36. stk. 1 i loven om vælgerregistrering (NN 144/12, 105/15 i 98/19) giver

EN MEDDELELSE OM FORHÅNDSREGISTRERING OG AKTIV VÆLGERREGISTRERING

For vælgere, hvis bopæl er registreret i Republikken Kroatien, og vælgere, hvis bopæl ikke er registreret i Republikken Kroatien, følgende registrering er mulig ved Republikken Kroatiens ambassade i København:

  • Forhåndsregistrering – for vælgere, hvis bopæl er registreret i Republikken Kroatien, men ønsker at stemme fra ambassaden
  • Aktiv vælgerregistrering – for vælgere, hvis bopæl ikke er registreret i Republikken Kroatien, men ønsker at stemme fra ambassaden

Dette er nødvendigt for at kunne stemme ved det kroatiske parlamentsvalg, der afholdes d. 4. og 5. juli ved Republikken Kroatiens ambassade i København.

Ansøgningen for aktiv vælgerregistrering behøves ikke blive indsendt af vælgere der har fået udstedt et identifikationskort med information om bopæl udenfor Republikken Kroatien, medmindre de ønsker at stemme fra et andet land (som afviger fra adressen på identifikationskort, dvs. hvis det afviger fra adressen oplyst til de kroatiske myndigheder), gennem en diplomatisk mission eller et konsulat, eller i Republikken Kroatien.

Vælgere kan både forhåndsregistrere og aktivt registrere sig til valget i Kongeriget Danmark ved den kroatiske ambassade senest onsdag d. 24. juni 2020. Samme dato gør sig gældende for eventuelle ændringer eller annullering af anmodningen om forhåndsregistrering eller aktiv vælgerregistrering.

Anmodningen om forhåndsregistrering og aktiv vælgerregistrering indsendes personligt til den kroatiske ambassade i København enten via post, fax eller mail vedlagt en kopi af det kroatiske pas eller identifikationskort.

Alle vælgere kan, indtil d. 24. juni, 2020, kontrollere deres registrering i registeret over vælgere tilgængeligt gennem statsadministrationen, de kroatiske diplomatiske missioner og konsulære kontorer eller gennem e-Građani, hvor det også er muligt at anmode om ændringer i tilfælde af forkerte oplysninger.