Zagreb, 05 kolovoza 2020

Minister Grlić Radman med en hilsen i anledningen af Sejr og Fædrelandets ”Thanksgiving Day” samt Dagen for kroatiske forsvarere

I dag husker vi med stor stolthed krigsoperationen Storm, da størstedelen af de besatte statsområder, på denne dag for 25 år siden, blev befriet og derved genintegreret i den kroatiske republik. Mange liv gik tabt, mange blev dræbt og mange led under denne fireårige krig - Vi er for altid taknemmelige for disse ofre for fædrelandet.

Med militæroperationen blev forudsætningerne for etableringen af fred opnået, en fredelige reintegration af den kroatiske Donau-region blev muliggjort samt krigen i nabolandet Bosnien-Hercegovina blev afsluttet.

I dag er Kroatien medlem af de Forenede Nationer, Den Europæiske Union og NATO samt mange andre internationale organisationer. Kroatien er anerkendt i Europa såvel som i hele verden for sin politik om at støtte fredsskabende processer samt skabe partnerskaber på tværs af landegrænser og befolkninger.

Jeg ønsker alle kroater og kroatiske statsborgere i Fædrelandet, såvel som i udlandet, tillykke med Sejr og Fædrelandets ”Thanksgiving day” samt Dagen for kroatiske forsvarere!