København, 03 lipnja 2020

Videokonference mellem EU-ambassadørerne og borgmestrene af de mest ”ansvarsfulde” øer, Bornholms borgmester Winni Grosbøll og Samsøs borgmester Marcel Meijer, i forbindelse med EU2020HR

Onsdag d. 3. juni, 2020, på initiativ af den kroatiske ambassadør Tina Krce blev der i forbindelse med EU2020HR afholdt en videokonference mellem EU-ambassadørerne i Kongeriget Danmark og Bornholms borgmester, Winnie Grosbøll, og Samsøs borgmester, Marcel Meijer. Begge øer er dette års modtagere af EU-prisen for innovative løsninger indenfor vedvarende energi samt for deres bidrag til et bæredygtigt Europa. Hovedemnerne under videokonferencen var disse øers erfaring med anvendelse af grøn energi, produktion af vedvarende energi samt de foranstaltninger der er blevet truffet for at afbøde krisen forårsaget af spredningen af COVID-19.