København, 25 lipnja 2020

Videokonference mellem EU-ambassadørerne og den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod

Torsdag d. 25. juni, 2020, på initiativ af den kroatiske ambassadør Tina Krce blev der i forbindelse med EU2020HR-aktiviteterne afholdt en videokonference mellem EU-ambassadørerne i Kongeriget Danmark og den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod. Under videokonferencen blev flere EU-relaterede temaer diskuteret, mens både den Europæiske Unions flerårige finansielle ramme for 2021-2027 samt genåbningen af de danske grænser for turister var på dagsordenen.