København, 19 rujna 2019

WHO's Regionalkomité for Europa's 69. årsmøde

Det 69. årsmøde for WHO's Regionalkomité for Europa blev afholdt i København fra 16. til 19. september 2019, hvor Republikken Kroatien blev repræsenteret med en delegation ledet af Tomislav Dulibić, statssekretær i Sundhedsministeriet.

På mødets anden dag, ved valget af den nye regionaldirektør for Europa-regionen, blev kandidaten fra Kongeriget Belgien, dr. Hans Kluge, valgt med et flertal af stemmerne. På dette møde fik Republikken Kroatien opgaven som „rapporter“,  en opgave som skal varetages af prim. dr. sc. Iva Pejnović Franelić, MD, PhD, der er leder i Afdelingen for internationalt samarbejde i Det kroatiske institut for folkesundhed, som er medlem af Den Stående Komité for WHO's Regionalkomité for Europa. På mødet den 19. September 2019 blev hun også udnævnt til næstformand for ovennævnte Stående Komité.

På dette årsmøde blev der også holdt et møde om regionalt samarbejde om fælles sundhedspolitik med repræsentanter for parlamenterne i Europa, hvor Ines Strenja deltog,  som er formand for Udvalget for sundhed og socialpolitik i den kroatiske parlament.

Som ledsager til den kroatiske delegation deltog Ana Knežević Kruc fra den kroatiske ambassade i København.