Prijava rođenja djeteta

Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnosi jedan od roditelja (onaj koji je hrvatski državljanin ako nisu oba roditelja hrvatski državljani)
Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • obrazac za prijavu (u Veleposlanstvu)
  • rodni list djeteta legaliziran kod danskog Ministarstva vanjskih poslova (www.um.dk), preveden na hrvatski jezik
  • dokaz o državljanstvu oba roditelja (valjana putovnica)

Novorođeno dijete upisuje se u matični ured prema mjestu prebivališta roditelja u RH.