Kopenhagen, 26. svibnja 2019.

Objava o registraciji birača za izbore za Europski parlament

Na temelju odredbe članka 29. stavka 1. i članka 36. stavka 1. Zakona o registru birača (NN 144/12, 105/15), Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kopenhagenu daje

OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRAČA

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kopenhagenu moguće je izvršiti:

·         Prethodnu registraciju - birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu,

·         Aktivnu registraciju - birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu,

kako bi mogli glasovati na izborima za članove  Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske, koji će se održati 26. svibnja 2019. i u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kopenhagenu.

Zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti birači, kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda, različitog od adrese na osobnoj iskaznici, tj. od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima ili ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj.

Prethodnu i aktivnu registraciju birača za glasovanje u Kraljevini Danskoj, birači mogu obaviti u Veleposlanstvu RH u Kopenhagenu najkasnije do srijede 15. svibnja 2019. U istom roku birači mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju.

Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju birača podnosi se Veleposlanstvu RH u Kopenhagenu osobno, poštom, putem faksa ili e-maila skenirano, uz obvezu prilaganja preslike hrvatske putovnice ili osobne iskaznice.

Svi birači mogu do 15. svibnja 2019. provjeriti svoj upis u registar birača u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani, te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

Kontakt: denmark@mvep.hr ili tel: (+45) 33 91 90 95

 

Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje:

- za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE 

 - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE