Zagreb, 02. lipnja 2020.

Objava o registraciji birača za izbore za Hrvatski sabor

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kopenhagenu na temelju članka 29. stavka 1. i članka 36. stavka 1. Zakona o registru birača (NN 144/12, 105/15 i 98/19) daje

OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRAČA

Pozivaju se na birači koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i birači koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) registraciju u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kopenhagenu na:

  • Prethodnu registraciju - birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu,
  • Aktivnu registraciju - birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu.

kako bi mogli glasovati na izborima za zastupnike Hrvatskog sabora koji će se održati 04. srpnja i 05. srpnja 2020. i u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kopenhagenu.

Zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na području druge države (različite od adrese na osobnoj iskaznici, tj. od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima) diplomatske misije ili konzularnog ureda, odnosno u Republici Hrvatskoj.

Prethodnu i aktivnu registraciju birača za glasovanje u Kraljevini Danskoj, birači mogu obaviti u Veleposlanstvu RH u Kopenhagenu najkasnije do srijede 24. lipnja 2020. U istom roku birači mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju.

Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju birača podnosi se Veleposlanstvu RH u Kopenhagenu osobno, poštom, putem faksa ili e-maila skenirano uz obvezu prilaganja identifikacijske isprave.

Svi birači mogu do 24. lipnja 2020. provjeriti svoj upis u registar birača u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

ZAHTJEV ZA  AKTIVNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA  PRETHODNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE