Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kopenhagenu zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima reguliran boravak u Kraljevini Danskoj ili na Islandu. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice može podnijeti i građanin kome je nestala putovnica ili joj je prestalo važenje, a nužno mora ostati u Danskoj ili na Islandu duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga.

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi isključivo osobno.
Za malodobne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj odnosno zakonski zastupnik. Ukoliko su roditelji rastavljeni zahtjev podnosi onaj roditelj kojemu je pravomoćnom sudskom odlukom dodijeljeno skrbništvo, o čemu se mora predočiti dokaz. Dijete mlađe od 12 godina ne mora biti nazočno podnošenju zahtjeva.

Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:

Jedna fotografija veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za putovnicu, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica i bez grimasa na licu), staru putovnicu, koja će se poništiti i vratiti (odmah, ako joj je već istekao rok valjanosti, odnosno tek pri uručenju nove; napomenuti konzularnom službeniku ako su u putovnici važeće vize kako ih fizički ne bi poništio), dokaz o reguliranom boravku u Kraljevini Danskoj ili na Islandu (Opholdstilladelse), valjana danska ili islandska identifikacijska isprava (putovnica, vozačka dozvola). Ukoliko se putovnica izrađuje prvi puta ili je došlo do promjene identiteta podnositelja zahtjeva (promjena imena i/ili prezimena) obvezno donijeti domovnicu i rodni list sa aktualnim podatcima.

Obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice se dobiva u Veleposlanstvu. Također, treba priložiti dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putovnice (za osobe starije od 21 godinu – 788,00 DKK a za mlađe od 21 godinu – 591,00 DKK). Uplata se može izvršiti u bilo kojoj banci, na bankovni račun Veleposlanstva. U pravilu, zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva.

Za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nemaju dodijeljen kućni broj , potrebno je priložiti potvrdu o dodijeli kućnog broja iz mjesnog katastarskog ureda.

 

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana